Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

  • VAMA PRODUCT - professional road maintenance

  • VAMA-alueaurat on kehitetty erityisesti lumen auraukseen teiltä, pihoilta ja parkkialueilta.

  • Ylivoimainen mallistomme soveltuu kaikkiin auraustarpeisiin.

  • Tunnetusti kestävät ja helppokäyttöiset VAMA-lanat ympärivuotiseen käyttöön.

  • VAMA-harjat ja -harjakoneet vaihteleviin harjaustöihin eri vuodenaikoina. Ammattilaisen valinta.

  • VAMA-Leppä -lumilingot. Monipuoliset mallit ja varusteet. 3 eri puhallustekniikkaa.

  • Tehokkaat VAMA-aurausviitta-automaatit.

  • Järeät VAMA-hiekoittimet ammattikäyttöön.

  • Tie- ja kiinteistöhoitoteknologian high tech -osaamista yli 40 vuoden kokemuksella.

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) 13 artikla

1. Rekisterin pitäjä

Vama-Product Oy
Ouluntie 36, 84100 Ylivieska
Puhelin: 08 461 425
Y-tunnus: 9115924-3

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Janne Pisilä
Vama-Product Oy
Puhelin: 08 461 425

3. Rekisterin nimi

Vama-Product Oy:n asiakasrekisteri (jäljempänä myös rekisteri)

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (HetiL 523/1999) 8 § kohtaan 5, mikä oikeuttaa henkilötietojen käsittelyn, kun rekisteröidyllä on asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys rekisterinpitäjään. EU:n tietosuoja-asetuksen (artikla 6, kohta b) mukaan henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot yhteydenottoa varten:

    etunimi ja sukunimi

    katusoite, postinumero ja postitoimipaikka

    puhelinnumero

    sähköpostiosoite

    mahdollinen yritys ja toimipiste

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja:

    asiakkaan tilaus- ja laskutustietojen ylläpito

6. Tietojen kerääminen ja käsittely

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä sekä asiakaspalautejärjestelmistä, kuten myös yhteydenottolomakkeella yrityksen verkkosivuilta. Henkilötietoja käytetään:

        asiakaspalveluun

        identifiointiin

        laskutukseen

7. Tietojen luovutukset ja siirrot

Vama-Product Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan asiakastietojen käsittely kuuluu.

9. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain (HetiL 523/1999) mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot (26§, 27§), oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua (29§), oikeus kieltää (30§) antamiensa tietojen käytön muuhun kuin asiakassuhteen hoitamiseen liittyviin tehtäviin (luettelo kohdassa 5).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainonnassa, etämyynnissä ja muussa suoramarkkinoinnissa.
Henkilötietojen käsittelyä koskevan pyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai pyynnön voi esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (HetiL 523/1999 28§). Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

TIETOSUOJA- JA EVÄSTEKÄYTÄNTÖ
(HetiL 523/1999, 10 §)


HENKILÖTIETOJEN TIETOSUOJA
Vama-Product Oy kerää asiakkaan henkilötietoja asiakaspalvelua varten. Asiakkaan antamia tietoja käytetään yhteydenottopyyntöön ja palautteeseen vastaamiseen sekä muuhun asiakaspalveluun.
Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin asiakaspalvelutilanne edellyttää. Tiedot poistetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne eivät enää ole toiminnan kannalta tarpeellisia (henkilötietolaki 34§).
Vama-Product Oy jakaa henkilötietoja organisaation sisällä vain siinä laajuudessa, kuin se on palvelun suorittamiseksi ja kehittämiseksi tarpeen. Tietojen luovuttaminen tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa kolmannen osapuolen toimittamien palvelujen toteuttamiseen.
Annettuja yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.
Henkilötiedoista syntyvää rekisteriä suojataan Vama-Product Oy:n rekisteriselosteessa kerrotulla tavalla. Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä Vama-Product Oy:n nettisivuilla.
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää rajoituksia henkilötietojen käsittelyyn, mikäli tietoa käytetään muihin tarkoituksiin kuin palvelun suorittamiseen.

EVÄSTEET

Vama-Product Oy:n nettisivuilla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeet keräävät tietoa sivuston käyttäjien käyttäytymisestä sivustolla, ja tämän evästeiden antaman palautteen avulla pystytään parantamaan sivujen sisältöä. Evästeitä käytetään siten, että asiakkaille voidaan tarjota kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia palveluita ja tietoja. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Vama-Product Oy -sivuston evästeitä voidaan hyödyntää nettisivujen käytettävyyden kehitykseen (Google Analytics tai muu vastaava kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalvelu) sekä yrityksen markkinointitarkoituksiin (Google AdWords tai muu vastaava mainoskanava). Nettisivujen evästeet keräävät demografiatietoja, joista voi selvitä käyttäjän ikä ja sukupuoli, sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.

Mikäli nettisivuilla vieraileva käyttäjä ei halua Vama-Product Oy:n saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

Lisätietoa Google Analyticsista löytyy osoitteessa http://www.google.com/analytics. Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä voi kieltäytyä lataamalla selaimeen lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Evästeiden toimintaa rajoittaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia ylläpidettyjen sivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.

Vama-Product Oy pidättää oikeuden muuttaa tietosuoja– ja evästekäytäntöjään. Kun käytäntöjen muutoksia julkaistaan, tietosuoja- ja evästekäytännön yläosassa näkyvä voimaantulopäivä muuttuu päivämääräksi, jona muutokset astuvat voimaan.

Mahdolliset yhteydenotot asiaan liittyen:
Janne Pisilä
Vama-Product Oy
Puhelin: 08 461 425